Ettevõtte arenguprogrammis osalemine

 

 

Extery sai võimaluse osaleda EAS-i Ettevõtte Arenguprogrammis perioodil 2021-2023.

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust. Programmi eesmärgid on:

  • Suurendada kiirelt kasvavate, välisturgudel konkurentsivõimeliste Eesti ettevõtete arvu.
  • Suurendada Eestis ettevõtete arvu, kes teostavad tootearendust.
  • Suurendada Eestis ettevõtete arvu, kes on valmis maksma kõrgemat palka oma töötajatele.