soliņi ar atzveltnēm

soliņi bez atzveltnēm

Atkritumu urnas

Krēsli/sēdekļi

Galdi

Moduļu soli

Velosipēdu novietnes

Pilsētas telpas elementi