Trä

Värmebehandlat askträ (Fraxinus)

Värmebehandlat trä är en vacker, uthållig och funktionell lösning som är samtidigt även miljövänlig. Träet är kemikaliefritt, säkert att använda och kommer inte från utrotningshotade regnskogar.Värmebehandling är en datorstyrd process som utförs i en särskild kammare, vid temperatur 190-212°C. Processen inkluderar inga kemikalier. Värmebehandlingen ändrar träets cellstruktur – fukt, bakterier och syror avlägsnas från träet. Sådant trä är näringsfattigt och olämpligt som substrat för svamporganismer, röta och mögel, därför tål det yttre påverkningar avsevärt bättre.Provningen av träets motståndskraft mot svampsjukdomar enligt standarden EN 15083 – 1 visar att värmebehandlat askträ uppfyller kraven för motståndsklass 1.Oljebehandling ökar materialets stabilitet och slitstyrka samt väderbeständighet vid olika väderförhållanden.Närmare information:Värmebehandlat trä: http://www.thermory.com/thermotreatment/http://www.storaenso.com/
extery-termo3MG_3003nippon EBE_detailBench-TAVA-det-4

Sibirisk lärk (Larix)

Sibirisk lärk är slitstark tack vare dess höga densitet och höga hartshalt som gör träet starkt och mycket motståndskraftigt mot röta. Materialet är med hög kvalitet och miljövänligt.Lärkträ är fuktbeständigt, starkt och med dekorativt utseende, därför är det populärt både inomhus och utomhus. Tack vare den höga hartshalten kan lärk användas utomhus som ett alternativ till impregnerat trä. Träets motståndskraft och densitet ökar med tiden.Vi använder limmat laminerat lärkträ i våra produkter. Limningen förbättrar träets tekniska egenskaper. Limträ består av brädor framställda av fingerskarvade trästavar som torkas till en fukthalt på 10% uppnås, därefter limmas de ihop med ett speciallim till skivor med nödvändiga mått.YTBEHANDLING AV TRÄ
  1. Oljebehandling
Träet som används i våra bänkar behandlas två gånger med genomskinlig matt träskyddsolja av OSMO (Osmo Woodstain).For Osmo Natural Oil Woodstain: Product Information och Safety Data Sheet.For more information on OSMO wood stain and protector, please see: http://www.osmo.de/opencms/en/index.htmlNärmare information: www.osmo.de/navigate.do?id=42&name=Natural+Oil+WoodstainDetta träskyddsmedel är baserat på naturlig olja och utgör en “två i ett”-produkt, med egenskaper för både grundbehandling och slutbehandling. Produkten är vattenavvisande, väderbeständig och motståndskraftig mot UV-strålning. Mikroporösa behandlingsmedel gör att träet kan “andas”. Det luftgenomsläppliga ytskiktet innehåller aktiva ingredienser som skyddar träet mot mögel, alger och svamporganismer. Oljeskiktet kan varken flagna eller spricka.
Bench Nippon Ebe larch woodklaar-w-detail-11klaar-w-detail-5_MG_3002Larch

METALL

Stål och rostfritt stål

Rostfritt stål skiljer sig från vanligt stål med sin kromhalt. Stål korroderar vid kontakt med luft och fukt. Skiktet av järnoxid (rost) är aktivt och  påskyndar korrosionen. Rostfritt stål innehåller tillräckligt med krom som bildar ett passivt skikt av kromoxid. Detta förebygger korrosionen och spridningen av rost till metallens inre struktur.

Förzinkning

Förzinkning är en antikorrosiv behandling där produkter täcks med ett tunt zinkskikt. Oskadad förzinkad yta ger rostskydd i många år. När zink reagerar med luftsyre bildas zinkoxid som reagerar med vattenmolekyler i luften, varvid zinkhydroxid bildas. När zinkhydroxid i sin tur reagerar med koldioxid bildas ett tunt, ogenomsläppligt, mycket slitstarkt och olösligt mattgrått skikt av zinkkarbonat som täcker zinkskiktet därunder ytterst tätt och förhindrar korrosion.

Pulverlackning

Pulverlackning av förzinkade ytor ger produkterna ytterligare skydd. Färgpartiklar sprutas på detaljen med en elektrostatisk färgpistol, därefter läggs detaljen i härdningsugnen där pulverpartiklarna smälter och bildar ett enhetligt, slitstarkt skikt.Förzinkning kombinerad med pulverlackning tryggar avancerad estetisk ytbehandlig, utmärkta mekaniska egenskaper och motståndskraft mot korrosion. Färgytan skyddar den förzinkade ytan från yttre skador och ger produkterna ett attraktivt utseende. Ytbehandlingen erbjuder alternativ från högglans till matt yta.

Klotterskyddslack (anti-graffiti)

För att bevara pulverlackade produkters vackra utseende och minska underhållskostnader kan ytan täckas med ett extra skyddsskikt.Lackning med ett klotterskyddsmedel sker likadant med pulverlackning. Lacket är polyuretanbaserat och ett skyddande ämne frigörs under processen.Lösningen är utarbetad för att möjliggöra snabbt och enkelt avlägsnande av de flesta formerna av klotter. Den rekommenderas för ställen med förhöjda krav på klottersäkerhet. Typiska användningsställen är t ex produkter som används i tåg, spårvagnar, bussar och hållplatsskjul, skolmöbler och  -utrustning, park-  poch stadsmöbler, trädgårdsmöbler, vägskyltar, staket och offentliga byggnader.

Rengöring av en klotterskyddsbehandlad produkt:

TypRengöringsmedel
Emaljfärg sprayA, C, D
Vattenbaserad tuschpennaO
Permanent tuschpennaA, B, C, D, E
LäppstiftO
SkokrämO
Legend
  • A - 90% denaturerad sprit
  • B - 1:1 blandning av denaturerad sprit och lösningsmedel
  • C - Aceton
  • D - Trikloretylen
  • E - Tetrakloretan
  • O - Gnids med rent tyg

Elastomerlackering

Elastomer skyddar stål mot repor och klotter och har dessutom en god isoleringsförmåga på vintern när det är kallt och på sommaren när det är varmt. Elastomer är perfekt för cykelställ och metallbänkar.We have brought to the urban furniture field the material which has been mostly used for industrial application. Two-component, high performance aromatic polyurea/polyurethane hybrid spray elastomer system is commonly applied to protect surfaces of intensely used areas like boat decks and van floors. This substance has excellent thermal stability and good chemical resistance, providing extra protection for the metal. It also creates an interesting surface structure that matches designer products perfectly.Metal benches are exceptionally practical for urban spaces, but during the cold season their appeal diminishes. Elastomer surface layer makes metal warmer to sit on while protecting the products against corrosion and graffiti. Elastomer-covered bike racks are more resistant to mechanical damages and also avoid scratching bike’s frame.