EAS

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Programmi eesmärgid on:

Projekti tulemuseks on optimeeritud ja tulemuslikud tööprotsessid ning uute toodete edukas turule toomine nii Eestis kui ka ekspordis.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond maksimaalselt 221 998,50 euroga. Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.