Extery lugu

Tiimis on meil kõik pisut perfektsionistid. Omame soovi jõuda täiuslikkuseni. Me loome avaliku ruumi elemente uskudes, et keskkonnasäästlikud tehnoloogiad, asukoha eripäradega arvestav linnamööbel ja kultuuritundlik disain muudavad elu mõnusamaks ja lihtsamaks kõigil meie ümber. Teeme häid asju, eetiliselt ja uhkusega. Teades, et inimeste vajadused ühiskonnas on erinevad, otsime lahendusi, mis oleksid sobivad kõigile ning arvestaks kõigi linlastega, vanade ja noortega, kasutajate ja hooldajatega. Nii sünnivad meie tooted aruteludes ja koostöös, eesmärgiga muuta hetked linnaruumis inspireerivaks. Meie veendumuse kohaselt võib iga linnakeskkond olla ilus ja mugav. See peab homme olema parem kui täna.

Skandinaavialiku tunnetusega kodumaine linnamööbel

Meie linnamööbli kollektsioonile on omased puhtad vormid ning selged jooned skandinaavialikule stiilitunnetusele kohaselt. Valikus olevad pargipingid, prügikastid ja rattahoidjad on üheaegselt nii loomulikult märkamatud kui perfektselt silmatorkavad. Ning mis peamine- meie linnamööbel on loodud, et vastu pidada ka väga karmides põhjamaistes ilmastikutingimustes.

Loodud Eestis, Tehtud Eestis!

Kogu tootmine alustades disainist ja prototüpeerimisest ning lõpetades komplekteerimisega, toimub Eestis. Tänu sellele saame me jälgida iga tootmisetappi, kontrollida kvaliteeti ja seda tõsta.

Asjade tegemise kunst

Me ei loo lihtsalt niisama järjekordset uut pargipinki põhjusel, et maailmas on juba piisavalt kõike ning tihtipeale ka ebavajalikku kehva kvaliteediga. Meie soov on luua jätkuvalt paremaid lahendusi, mis põhinevad ühiskonna muutuvatest trendidest ning kasutaja soovide ja vajaduste mõistmisel. Seega iga uue toote loomine linnamööbli maailmas algab meie tootmisahelas vajaduse ja probleemi defineerimisest. Viimase tõlgendamisel tekib vorm, mis arendatakse testitavasse prototüüpi, mille läbikatsetusel alles selgub, kas tootega minna edasi või jätkata otsingutega. Analüüsime enne uue toote loomist põhjalikult avaliku ruumi kasutust, kasutajate liikumismustreid, ebakõlasid ning mil viisil muudaks meie uus linnamööbli element elukeskonna paremaks igaühe jaoks, jäädes sealjuures jätkusuutlikuks.

Fookus on pikaajalisusel, funktsionaalsusel ja esteetikal. Igapäevane usalduslik suhtlus disainerite, arhitektide ja tellijatega võimaldab meil tajuda tervikut. Nii mõistame me linnaruumi dünaamikat ja vajadusi.  Oluline on luua keskkond, kus kõigil oleks hea olla- mõnus istuda, loogiline liigelda, mugavalt ratast parkida ja koht kuhu prügi visata.

Hoolime keskkonnast

Igat pargipinki ja toodet disainides on üks meie põhinõuetest jätkusuutlikus. Juba algprotsess linnamööbli disainimisel algab tingimusest, et toode peab olema võimalikult loodussõbralik nii tootmise kui ka materjalide seisukohast. Oma pargipinkide ja linnamööbli elementide puhul kasutame vaid loodussõbralikke, utiliseeritavaid ja taaskasutatavaid materjale, mille ümberkäitlemine ei tekita keskkonnale kahju. Teine ning mitte vähem oluline punkt on tootmistehnoloogia, mille sihiks on jäätmevaba tootmine. Vastutustundlik tootmine, läbimõeldud disain ning vastupidavaimate materjalide kasutus toote valmistamisel loob kvaliteedi.

Disain, mis on kvaliteetne, kestab ajas ning muudab toote keskkonnasõbralikumaks.

Kvaliteetne ja vastupidav toode on pikaaegne, mis välistab vajaduse toode mõne aasta pärast välja vahetada. See tähendab, et tootmisprotsessis ei pea uue asendustoote loomise tsüklit kordama. Harvem tootmine säästab materjali ning hoiab kokku tootmisele kuluva energia, transpordile kuluva kütuse ning aja.