Külalislektorina Pallases

Käisime Kõrgemas Kunstikoolis Pallas tudengitele tutuvustamas välimööbli valmistamise võlusid ja valusid. Pallase mööblidisaini erialal oli eelmisel sügissemestril õppeaine “Disainiprojekt IV- Ruum ja mööbel” raames fookus just välimööblil ning tudengiprojekti väljundiks oli välimööbel Pallase õuealale.

Tegemist on juba oma õpingute lõpusirgel olevate tudengitega ning asjatundlikkust ja teemapüstitusi loengu vältel peegeldus mitmes aspektis.

Käsitlesime loengus näiteks ruumi mõtestamist välises keskkonnas, olulisi tähelepanekuid välimööbli kujundamisel, materjalide valikut ning näiteid projektide teostusest ja kitsaskohtadest.

Exterys on erilise tähelepanu all just ruumi mõtestamine, ruumi muutmine kasutajakesksemaks ning seeläbi ka kasutajate käitumise muutumise võimaldamine. Kaasaegne linnaruum peab olema mõtestatud ning demokraatlik- selles peab olema hea viibida kõikidel kasutajatel, kuid selle taotluse esimeseks sammuks on avaliku linnaruumi kutsuvaks, inspireerivaks ja mitmekülgseks kujundamine. Selle töö teevad suuresti ära maastikuarhitektid kuid lõpuks on see ruum siiski vaja täita toodetega, mis sellist taotlust toetavad. Extery tooted selle rolli täitmise poole püüdlevadki.

Tudengitega tekkiski mitmeid huvitavaid diskussioone disaini ning disaineri rollist ühiskonnas. Ühtlasi rääkisime, kuidas Extery proovib võimestada käitumuslikke muutusi füüsiliste toodete abil läbi metoodilise teadmuskaeve- et meie loodavad tooted poleks juhuslikud ning oleksid väärtuslikud ka aastate pärast.

Meie viimastest toodetest suurepärased näited mitmekülgsema ja teistmoodi käitumisele vihjavatest toodetest on istete ja laudade komplekt Sume, müürile ja astmestikele mõeldud Veer ning uuenduslik prügikast Trio.

Extery tiim soovib kõikidele Pallase tundengitele edukat lõputöökevadet ning inspireerivaid väljakutseid erialastes tegemistes.